Georgin #8

I sårens lånta lag, ett lager att förstå,
att vända minnets blad med kroppens slitna stav.
Vid grynings glesa tall trevar blick konkav,
där druvans assonans ur kärlek skall bestå.