Georgin #9

I brynets späda våg, ett myller så komplext,
smeker lårens bård med korallens späda läkt.
Att samla deras värld, skonad och perfekt
i Neptuns svunna härd – en musslas trohetstext.