Gorgonifierad känsla

Drogens falska effekt,
bedövar kroppens svedda raclett
En dos av smärtor, så komplex – så perfekt,
rusar i skuggan av ergat skelett.

Retar, pirrar – nervers konfekt.
Blandar känslor på Perseus bankett,
en otrohet – Andromedas prefekt!
Ett steg från blinda tankars minuett.