Gräslös själ

Gräset bryr sig inte om att bli trampat på.
Gräset tillåter invasioner av deras själ.
Gräset harmoniserar vår tid.
Gräset slåss för sin egna.
Gräset är kravlöst.
Gräset ger!
Gräset…
…tar vi för givet, likt våra liv.