Äldre mylla

image

Varmt mosstäcke,
komposterar lövens liv,
under grenad gran