Gryningens svar

Två dagar som äktar en skugga
Natt lämnar daggen kvar
Där trådarna väver sin ålder
täckta av gryningens svar