Gudomlig drog

Dagen knarkar hagar av eufori,
förgyller tankar med kontemplati.
Blötlagda torvor ur hel andaktsstund,
trädkronans myller i Guds stilla lund
– en tro till ett hopp i svag liturgi.