Han Hon Hen (första platsen lottades fram)

Under den senaste tiden har det förts en diskussion kring det könsneutrala begreppet “hen”.

Olyckligt nog har detta begrepp redan börjat figurera i några förskolor där man systematiskt har börjat plocka bort han och hon som beskrivande pronomen. Det har även skrivits barnböcker där man inte använder hon eller han! Det förefaller oerhört ogenomtänkt och rent av korkat att slipa bort våra pronomen för att bryta ner de könstereotypa rollerna. Jag tror inte att lönerna blir rättvisare bara för att vi indoktrinerar och hjärntvättar våra barn!

Fast å andra sidan skall jag inte vara en manchauvinistisk kärringen motvals. Så visst kan jag gå med på “hen”, om företrädarna för denna idioti kan övertyga de islamska männen att bära Burka och Niqab! Rätt skall väl vara rätt!

Ja, än var inte den sista idioten född – men det här blir nog svårt att toppa!