Hatets bror

I buskens snåriga agenda,
skymtar vi dess mening.

Ett hav av frågor att
skölja dess rötter,
fria från synd –
vid bryggan,
där ilskan oss möter.

Grenar som omfamnar,
taggar som samsas –
om syre.
Ett bär att balansera,
en näring –
ett gift för trötta själar.

Förgrenar giftet,
i varje tentakel –
att styra ditt inre,
med smärta av tro.
Ett hopplöst spektakel,
där buskens stam –
är hatets bror!