HBTQ måste tvätta bort sin politiska stämpel!

image

Skall en homosexuell person bara få vara en feministisk vänsterradikal extremist iklädd latex eller är alla kulturer, religioner och åsikter accepterade i Regnbågslandet?

Innan Q kom in i HBTs mångfärgade sammanträdeslokaler var det mycket högre i tak. Jag skulle rent av gå så långt att säga att det inte fanns något tak!

Bakom Q:et gömmer sig radikala extremister som vill störta det heterosexuella samhället med revolutioner. Under denna roliga, vackra och sällan använda bokstav gömmer sig militanta feminister som med våld vill riva ner våra sexuella identiter som individuell egenskaper. Detta har blivit en stark politisk rörelse och det avgörande skälet till att grundaren av “queerteori” (Teresa de Lauretis) valde att överge detta begrepp redan efter tre år!

Dessa politiskt laddade delar är på inget vis bra för HBT’s framtid!

Efter att ha tagit del av medias rapportering av de organisationer som samlas under HBTQs flagga är jag rädd att man håller på att måla in HBTQ i ett extremisthörn.

ALLA homosexuella, bisexuella och transsexuella ÄR INTE extremister, feminister eller för den delen vänsterradikala!

Jag och min familj hängde upp HBTQs flagga på vår balkong för att visa att vi står för lika rättigheter för ALLA! Men efter att ha tagit del av medias rapportering av vilka organisationer som samlas under flaggan lär vi med största sannolikhet inte hänga upp flaggan nästa år!

HBTQ måste ställa sig frågan om de skall vara en politisk organisation eller en folkrörelse. Jag tror att de vinner mer på att vara det senare!