Hemmafierad kärlek

Skorstensmagi –
i dina läppar skymtar
Jag ditt liv

Soffgalenskap –
bakom din fasad ser jag
en täckt tår

Dörrpereferi –
genom dina ögon rör
du mitt liv

Taktaveltakt –
din kropp reflekterar
min själs vrå

Väggsymmetri –
dina skuldror formar
din melodi

Golvkarosseri –
ett finger halkar över
en epok

Bordfrenesi –
ditt ben axlar det du ser
över mig

Mattdyslexi –
i dina knän faller jag
med dig fri