Herodes fylgia

Så skall ingen flyga ovan mitt huvud,
likt ett övermod färdas blandas en tanke,
där går mitt sinne i eviga gångar,
dold av din fanér.

Din trädkrona glittrar i ljuset naivt,
din aura skiner likt Herodes pendyl,
där i din låga ditt hjärta står givakt,
ensam i branden.