Hirokles mirakel

Dina helgonlika egenskaper,
formaterar mitt jag.
Du våndas, förändras och kanaliserar ett hav!
När de stora sönerna samsas
– när de dör samlas grunden.
Ur utgången finns du,
etthundrasex tillfällen att finna.
En familj,
som fanns.
En stor familj,
att minnas.
En skatt,
humaniserad,
flankera,
perifierad.
I väntan på,
Hirokles mirakel.
Bergen ovan,
Omgivna av dess heliga kärlek
– den överlägsna kärleken!
En gudomlig,
möjlighet…
att överkomma ondskan!