Hjärtbrand

Hjärta i brand, brinnande på sand kväver
Amors pilar, susande genom själen
väcker ögon, tinande över elden
tankarna vilar.