Hjärtslakt

Ta mig till en plats,
en rofylld plats.
Bygg mitt själs palats,
en ärlig plats.
Sänk mitt överflöds barlast,
i mina vakna sinnens oändliga prakt.
Riv mina drömmars last,
mitt alteregos pakt,
jag har skickat mitt hjärta till slakt!