Humorhjälten

Där står du,
gör dig rolig,
till vilket pris –
i vilka skor?
En skrämd pojk,
med läppar rappa –
att försvara din rädsla.
Att skyndsamt kontakta
din faders tolk.

Scenskelett,
mikrofonblod –
applåden stjäl
själens bord.
En plötslig tystnad,
en höstpalett,
ett skäl –
att klä en längtan.

Ett skratt fastnar
– en ensam tår.
Trädets glesa krona,
helar dina sår.
Ett frö i din lunga,
att vattna –
för andra att skörda!

Din välvilja,
gårdagens gravar,
öser bekräftelsens flod.
Att skilja jorden,
från lykta salar.
En snöflingas liv,
dalar vackert,
mot humorns porfyri.