Inte igen… lär av historien… pyttsan!

Kom ihåg hur första världskriget började!

● socialism – arbetarnas kollektiva reaktion mot orättvisor, strävan efter ett klasslöst samhälle med gemensamt ägande.
● nationalism – hylla ditt land och dess kultur samt förstärk landets gränser.
● imperialism – bygga ett stort välde baserat på många länder och kulturer, överkomma handelshinder för att skapa fördelar.
● industrialisering – paradigmskiftet, övergången från ett samhälle till ett annat.
● socialdarwinism – tävlan mellan individer, bolag och länder är viktigare än att värna om de svaga.

100 år senare, och vi har inte lärt oss ett skit!

Är det inte dags att tänka utanför boxen… är verkligen makt, pengar och status den viktigaste drivkraften för en välfärd?