Io

image

Jag talar, jag ser, jag flår väggens fanér. Jag letar, jag tror, jag saknar kärlekens bror. Jag pratar, jag ber, jag är vad som sker. Jag stretar, jag gror, jag planterar min mor.