Jag bad Gud om hjälp

En tidig död,
en lågas svaga ton.
En depression,
en dryck att stävja,
att dämpa aggression
att fly –
från jobb,
och ansvar!
Ett liv i rännsten –
ett svar att sky.

Jag bad om hjälp –
Jesus bad mig gå!
Solen lapar ögats tår,
en ängel – – –
putsar slitna vingar.
Din kärlek – himlavrå,
har gått förlorad –
i längtans timmar.
Ångestkropp till salu –
en bruten man,
att belåna!

Min själ, ett öde hus –
ett ruckel fyllt av minnen.
Maskrosängar,
att begravas i.
snabb vänskap,
en fobi.
Urholkad,
för ingenting –
för pengar.

Ett skratt som fastnar –
i mitt bröst,
en fosterbräss –
att flambera.
Kravlöshet –
en iskall känsla,
att jonglera.

Att justera,
mina skulder
– till livet.
Att börja,
min amorteringsplan
– på döden.
En doft av ditt ljud,
vill ut –
ur mitt huvud.

Dricker solen,
dränker dagen –
i helgens moral.
En alter ego,
ett skal –
i Guds guldprydda sal.

Odlar människor,
och dess lidande –
till ljudet,
av ett skrikande barn!