Jag dricker… hjulbent!

Jag dricker månen i nattens alster,
jag fyller svinet med älskvärd lag,
där rosor prunkar och vindar viner,
där ovan molnet stannar jag.

Jag dricker färger i nattens mörker,
jag späker gåsen med gårdagslag,
och huden brister där sinnet brinner,
där ovan trädet dansar jag.

Jag dricker stjärnor i nattens raster,
jag putsar ögat med trötta svar,
så snurrar världen till tankens laster
att läka såren utan var.

Jag dricker flaskan i nattens timma,
jag sover nästan men utan hopp,
att falla över en själslig tanke,
att bränna hjärtat för rätt belopp!