Jag ger du tar!

Jag börjar med mig själv. Jag utgår ifrån mitt inre. Jag behöver en mening. Jag behöver ett mål. Jag ger dig allt jag inte har. Jag ger dig tid. Jag ger dig rädlsa. Jag ger dig mening med ditt liv. Jag tvivlar på mina tvivel. Jag faller med ditt humör. Jag växer med ditt förtroende. Jag slutar med dig. Jag utgår från ditt yttre. Jag behöver ingen mening. Jag behöver inget mål. Du får ingen tid. Du får ingenting. Du är rädd. Du har ingen aning och jag har försakat mina tvivel.