Järnlist

Delar av förluster
Söker blått
Jag faller djupare och djupare
In i en värld av papper.
Dina disiga nycklar
Väcker ett hjärta utan tak
Ett löfte – en inledning
Kuvar vår start
I morgondagens järnlist.

Stora fötter
Reser sig över ångest
Över spretig lyhördhet.
Tankspridda skurar
Svajjar instabilt
Svänger bakom
Rastlöshet
Bland vakna trötta
underhundar
– uppgivet blå.

Själaparodin glimtar
Glimmrar lyssnar
Skjuter något stort
Framför sig.
Excentriskt inspirerad
Av din list
Av en liten fot
Som målar ett hav
I mitt öra.

Känslor väver min tid
Spinner långsamt
En våg av hopp.
Där står du
Full av liv
Full av mig
Att begrunda
Att berätta
Fragment av din kropp.

Eftertankens bleka moder
Flätar din själ
Stickar din brunn
Syr en evighetslod
Av ditt blod
Av din brända svål.
Bestiger din gunst
Likt ett berg av mod
Likt en ensam dalgångsflod
Som färgar dig blå…