Julheretiker

Åderilska din Odenska, helgheliga, fanatism. Bärsärka – Din Donatistiska Schism, en spegel – att förverkliga. Ett Nifelhem, för julens kättare.