Knäckt

Skogsbrynsläckt beror
Vid bäckens barrbank bor
Näckens stolthet knäckt