Kontroll

Betyglar min beböjlighet med beslutsamhet och bestämdhet över berikande bestulenhet beblandad med bebantulier och bevitaminer!