Kränkt, knäckt och kanaliserad

Förstör mig.
Bryt mig.
Knäck mig.
Såra mig.
Bli en del av mig.
Förstör mig!
Jag känner –
Ingenting!
Känslokall
– – – död.
Full av liv,
att ta ditt liv.