Kravens honör

Skönj salig livstro i undersköna kronor,
tyna livets bistro ur syndens magra honor.
Samla kravens honör och följ Oidipus lag,
en vilsen estradör flanerar enslig och svag.
Ur månskensbenens skugga faller ensam hägn
Av slitna käftar tugga i Charons tomma säng.
Drängens dunkla tjänst skall visan fylla med liv,
ur armod naken spänst som formar moralens stig