Kronhjortsstranden

Ur natten den skelögda dalen
Begrundar en storvulen brand
Att regndroppar odla i svalen
vid kronhjortens lövdränkta rand

Där finner jag treuddens lager
Beundrar en trött gammal hand
Likt rosbladen faller i dager
På björnbärens bräckliga land

Så rör du mitt sinne för haven
Bemannar min ödsliga strand
Med blankrader skriver du svaren
där tomhylsan vilar i sand