Lättnadens blodbad

Fruktansvärd smärta
Hugger min kropp
Ristar min själ
Håller i schack
Hugar allt väl
Dränker mitt hopp
Pressar min ven
Snittar ett jack
Att döda en tanke
Att väcka en ny
Att kväva en känsla
Med rakblad i hand
Värmen parerar
Smärtan i dur
Äntligen stiger
Min kropp ur sin bur
Lutar mig bakåt
Att bada i blod
Myntet passerar
Relingens kant