Lev som ni lär

Trötta rädda skor
själar som i skuggan bor
bakom tunn tro.

Skenheligt manér
döljer en ärlig fanér
Guds trogna ber.