Livssläckaren

I dörren stod en ärrad man,
med handen täckt av blod.
Hans ögon glänste underbart,
en spegel i hans kniv.
Att stjäla livet ur en famn,
med bröstet fullt av hat.
Var allt han kunde, visste hur,
när dagen blev till natt.