Vedervärdighet

Så vedervärdigt värdig, du sänker dina armar,
Likt avgrundsfallets allvar, vi väcker våra lustar.
Där dansar du i vemod, till vals och andaktsfingrar,
Att forma dina tankar, att stöpa livets frid.