Lykta fönster

Vad hör din tanke? Vad sår din tunga?
I fönstret står du, du tittar bort,
på glesa grenar en själ en lunga,
ett öga smiter om än för kort.