Margadorma

Över kala kullars brända landskap
färdas Turandot med kroppen som redskap.
Jordskred vibrerar marken hans lem besöker
– tystnad, djupt andetag förlöser!