Melpomenes dörrlykta

Ett synligt minne flyter, under fogsprängt fäste.
Uniforma färger färgar bankens stillhetsnäste.
En flod av forna minnen – lägger sig att dö.

I vrede dansar dagen, över sorgklädd krona.
en pensel utan fingrar, täcker för att sona,
ett hav av lykta dörrar – letar livets frö!