Miljöpartist?

miljölogga

Shit, jag har gått och blivit en miljöpartist!? Följande punkter står de för och jag med: Nya flyg- och lastbilsskatter, höjd skatt på kärnkraft och vindkraft, nej till sänkt restaurangmoms, sänkt arbetsgivaravgift med tio procentenheter för småföretagare, slopat sjuklöneansvar för bolag med mindre än tio anställda, höjd sjukförsäkring till 80%, slopning av bortre gräns för sjukersättning, gratis tandvård till alla upp till 25, extra insatser för radonbekämpning, 5 miljarder på ökad kvalitet i grundskolan (mest av alla partier), ökad lärarledd utbildning på högskolan, 19,5 miljarder på järnväg och kollektivtrafik (cirka 16 miljarder mer än alliansen), höjd koldioxidskatt samt en liten slant om cirka 600 miljoner på ökad naturvård! Det lustiga är att jag tror att alla ovan insatser kommer att skapa en större statussegregering då det kommer att bli dyrare att köpa och köra bil, dyrare att flyga, dyrare att importera billiga Asienproducerade produkter och dyrare att bygga hus! Detta i kombination med bankernas nya förhållningssätt till krediter kommer sakta att förskjuta kolarbetarna tillbaka till gruvorna samtidigt som vi sänker konsumtionen och ger miljön utrymme att hämta sig!!! Detta medan de nedtryckta småföretagaren får det lättare att överleva. Hmmm, miljöpartist alltså!? Det blir inte bara dyrare att bygga hus det kommer även bli avsevärt dyrare att bo i hus med höjda skatter på kärn- och vindkraft! Detta kommer på sikt leda till en återurbanisering av storstäderna. De som inte har råd får helt enkelt sälja sina 5 plasma-TV-apparater, riva upp plankgolven för att odla betor och flytta in i kollektiv för att värma varandra! Ordningen återställd!? Tack miljöpartiet! För ett tydligare segregerat samhälle – rösta på miljöpartiet! Partiet för er som tyckte det var bättre förr!