Min taggtrådssjal

Smärtan såg mig som liten pojk
Smärtan stoppade in min skjorta
Smärtan knöt mina skor
Smärtan stöttade mina val
Smärtan blev min vän
Smärtan finns här än

Hur är mitt liv utan dig
Är jag lycklig
Är jag full av hat
Har jag funnit min frid

Smärtan ledde min själ
Smärtan blottade min hals
Smärtan stryckte mina kläder
Smärtan gjorde mina val
Smärtan filmade mina vurpor
Smärtan – min taggtrådssjal

Hur är mitt liv utan dig
Är jag lycklig
Är jag full av hat
Har jag funnit min frid