Näckens minneslundar

Ni tar ett liv
Utan frågor
Ni stjäl vårt hem
Andakt kort

Naturens frukter
Tillhör alla
Jordens kärlek
Livets lott

Ni kan ej köpa
Gaias själ
Ett brustet minne
Näckens brott

Ett liv tillsammans
Ergar snabbt
Ett hav av mossa
Att befrukta

Bäckens sköte
Sår ett liv
I låga lundar
Empati står kort