Någon knackar på min dörr

Någon knackar på min dörr
Någon tittar genom mitt fönster
Känner på min dörr
Känner min vän

Någon väntar på ett svar
Någon sitter på min trapp
Röker en cigg
Röker en sill

Har vi tillräckligt med kol
Har vi tändvätska på

Gör mig en tjänst
Innan du går

Gör mig en tjänst
Ge mig ett råd

Någon står vid min dörr
Någon lutar sig framåt
Skriver en lapp
Skriver ett svar