Nattbladsvändning

Det far en vålnad
under huden
livsanden går ut
ur bröstet

En stilla vila
att bejaka
själen sträcker ut
en vinge

En resa slutar
ur en början
natten vänder blad
i gryning