Nu börjar 20 års helvete!

image

Det förefaller som att inte alla har förstått att vägtullarna, vars byggarbete påbörjas i dagarna, införs för att delfinansiera västlänken för att hjälpa 35.000 pendlare i Storgöteborg att spara i snitt 5 minuter i restid!

Jag har talat med två näringsidkare som blir drabbade – deras dagskassor har halverats på två dagar och då har grävskoporna knappt börjat gräva!

Ingen hänsyn tas till de privata näringsidkarna som håller Göteborg levande!

I och med att flera verksamheter i Göteborg är beroende av leveranser kommer deras kostnader att öka. M.a.o. kommer de privata näringsidkarna vara med och finansiera vägtullarna och i förlängningen Västlänken.

Vägtullarna kommer att kosta 8, 13 respektive 18 kronor med en maxtaxa om 60 kr per dag. En pendlare som passerar en och samma vägtull in och ut ur Göteborg kommer i snitt betala cirka 500 kr per månad i vägskatt.

Jag tror inte 500 kr i månaden skrämmer medel- eller höginkomsttagaren!

De som idag lever på marginalerna får ställa eller sälja sin bil!

Samma resultat hade man uppnått om man hade höjt skatten på bensin och diesel. Då hade man sluppit att Göteborg skulle vara en byggarbetsplats i 20 år till en kostnad om, säkert i slutändan, 50 miljarder.