Nytt år en ny Ny tår

Din tanke en flamma bland prunkande kungar

Så sällrik förlorar din mantel sitt hopp

En mantel av oskuld, en mantel som brinner

Där tiden förtvinar ängslan och kropp

Du sa att du dansar bland rosor och drömmar

Att livet det svävar i älvornas vår

Din lättja din oro som dömmer och glömmer

Där timmarna samlas stjäl dina år

Du tror att du nynnar på gårdagens lagrar

att inget skall såra din ledsamma sång

du lättar din kropp med tankar som svävar

en drottning som ruvar sävligas gång

I mörkret du letar du läppjar på livet

du smakar du dricker du blundar ett tag

Du fyller en tår med tiden som minner

likt sanningen härmar en liten en svag

Vi dricker champagnen vi räknar sekunder

vi frossar och ångrar där ingen sig bör

med andakt du hör jag tittar och lider

Vår lättja har stulit ett ansvar som dör

Med allvaret knutet kring vrister och länder

Jag inser hur livet parerar i dur

En kärlek som flår som öppnar mitt hjärta

Du väcker mitt Eden du vackra min fru