Tungvågor och Lunglågor

Dagen och nätterna far i ödesvatten,
saven från slätterna prunkar i din hand.
Lågor i lungorna värmer varligt skatten,
vågor på tungorna smeker åtråsand.
Hur en blick där ler i mjugg,
när dess tundra ensligt glänsa
bakom hjässans glesa lugg.