Oläkbar

Du är oåterkallelig,
Inte jag!
En buckla i ditt liv,
En asätare utan symbios.
Ett gångjärn utan spärr,
att skjuta framför dig.
Tidens tolerans,
I mina veners artär
– blodförtunnande,
utan acceptans.
En arm om min hals
mitt svalg ur balans.
Jag ångra inget?
Jag ångrar allt!
Du var inte min att älska.
Vi tog aldrig farväl.
Din hand tusenfallt
sträckte sig likt en liljekonvalj.
Du komplicerade – jag förenklar.
Döden närmar sig.
Ett samtal,
en längtan.
Schhh,
en tvivlets ton
– telefonsvarare!
Din röst, så vacker
– likt en skör pion.
Smärta – saknad.
Vågar inte.
Vill inte.
Vill?
Kan inte!
Din åtrå strålar,
din kärlek glänser
– i andras ögon!
Tistelns sista blad,
näring –
åt rosens första törne.