Om

Om, det här var ditt liv
Om allt var en film
Om, det här var en dag
Om stark var för svag
Om, döden är ditt liv
Om livet var en dröm
Skulle du valt dig själv?

Om, smärtan var din frid
Om nu var ditt slut
Om, luften var av bly
Om sen var förut
Om, sanden var din far
Om timglas var din mor
Skulle du valt dig själv

Om, dammet var din bror
Om synd var din ro
Om, tungan var din damm
Om glas var din bro
Om, själen var för tung
Om hjärtat var för ungt
Skulle du valt dig själv?

Om, lungan andats klart
Om handen var din grav
Om, sekunden var en dag
Om tiden var ett svar
Om svaret var jag
Skulle du valt dig själv?