Palindromkväde

Brutal
öronbedövande
vinvinande
vårvind
lade
sig
ner
när
sol
lårets
välmenande
vinterdvala
ödelade
banaliteter