Ännu mera fortsättning av paradgatans vara eller inte vara?

Paradgata eller fyllegata