Peoniserad troké

Kalejdoskop arrangerar mönster
Kunskap balanserar utopier
Utanförskap isolerar fönster
Urtid separerar frenesier

Synnagogan infiltrerar kollekt
Själen installerar relationer
Tamburmajor accepterar respekt
Tanken exekverar trospioner