Persefones mortelstöt

Fruktbarhetskronblad
Fäller sina vingars gunst
Blottar sin pistill

På Olympus strand
Strosar ensam tanke fri
Sjunger för en äng

I karpellens vrå
Ryms en evighet av ljus
Hades klorofyll

I hans rikes sal
frukten strålar skiner klart
Vintern kommer till

Vårens första dag
Väcker hennes hjärtas frid
Frälser våra liv