Perspektiv

Bakom skjulet spelar de mitt liv.
Bakom skjulet söker de sitt liv.
Framför skjulet blottar jag min själ.
Framför skjulet spottar du likväl.
Bredvid skjulet står din vän på lut.
Bredvid skjulet förblir ett nu förut.
Under skjulet gräver de en grop.
Under skjulet hörs ett stilla rop.
Ovan skjulet svingar hoppet upp.
Ovan skjulet formas livets lupp.
Inne dör du än en gång.
Inne blottar livets medaljong.